Termeni si conditii

1. Presterea serviciilor de asigurare prin intermediul site-ului/aplicatiei de mobil.
1.1 Serviciile sunt prestate de societatea TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL denumita in continuare “Prestatorul de servicii” este broker de asigurare si detine toate autorizatiile necesare desfasurarii acestei activitati.
1.2 TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL este inregistrata in Registrul Intermediarilor de Asigurari sub numarul RBK 589 de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.
1.3 Datele de identificare TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL:

Prezentele conditii stabilesc regulile de prestare a serviciilor pe cale electronica de catre societatea TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL, precum si regulile privind incheierea contractelor de asigurare prin intermediul aplicatiei de mobil. Folosirea serviciilor din aceasta aplicatie este echivalenta cu acceptarea prezentilor Termeni si Conditii.

 • Sediul central: Str. Siderurgistilor nr. 15, Bl. SD10B, scara 2, parter, Galati
 • Inregistrata la registrul comertului cu numarul: J17/902/2009
 • CUI: 25906272
 • Mobil: 0758.110.471
 • Telefon/Fax: 0336.425.634
 • E-mail: office@titanbroker.ro
 • Website: www.titanbroker.ro

1.4 TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL are calitatea de Operator de date cu caracter personal inregistrat cu nr. 25099 de catre A.N.S.P.D.C.P., conform cerintelor Legii nr. 677/200.

2. Definitii
Prin definitiile folosite in prezentelor Termeni si Conditii trebuie inteles:

 • calculul - calcularea valorii ofertelor de asigurare in baza datelor oferite de Utilizator;
 • pagina de internet - sistemul paginilor www accesibile pe pagina de internet la adresa http://www.titanbroker.ro, reprezentand culegerea de documente statice si dinamice, continand folderele grafice, script-urile si alte elemente unite prin relatii reciproce, destinata pentru incheierii contractelor de asigurare.
 • prestarea serviciilor pe cale electronica - efectuarea serviciilor, care au loc prin trimiterea si preluarea datelor cu ajutorul sistemelor informatice, la cererea individuala a Utilizatorului, fara prezenta in acelasi timp a partilor. Utilizatorul – persoana fizica ce detine capacitatea deplina pentru efectuarea activitatilor juridice sau intreprinzatorul care foloseste pagina de internet;
 • contractantul - persoana fizica, juridica sau unitatea de organizare care nu detine personalitate juridica, care incheie contractul de asigurare si care este obligata sa achite prima de asigurare;
 • asiguratul - persoana, a carei sanatate sau bunuri sunt protejate in baza contractului de asigurare;
 • contractul de asigurare - contractul in baza caruia asiguratorul se obliga sa indeplineasca serviciile stabilite in cazul aparitiei evenimentului prevazut in contract, iar asiguratul de obliga sa plateasca prima;
 • consumatorul - persoana fizica care efectueaza activitatea juridica nelegata direct de activitatea economica sau profesionala a acesteia (de ex. persoana care depune declaratia de vointa prin intermediul paginii/aplicatiei de mobil sau cea care incheie contractul de asigurare);
 • sistemul informatic - dispozitivele informatice si de programare care colaboreaza intre ele, asigurand procesarea si pastrarea precum si trimiterea si preluarea datelor prin reteaua de telecomunicatii cu ajutorul corespunzator pentru tipul respectiv al retelei dispozitivului final.

3. Regulile de prestare a serviciilor pe cale electronica
3.1 Tipurile de servicii prestate
In cadrul aplicatiei, TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL presteaza servicii de intermediere a asigurarilor constand in incheierea in numele si in favoarea societatilor de asigurari partenere a contractelor de asigurare.

Folosirea aplicatiei de mobil si protejarea informatiilor transmise:

 • Aplicatia de mobil poate fi folosita doar de persoanele majore, care au implinit 18 ani detinand capacitatea deplina de a desfasura actiuni juridice;
 • TITAN BROKER depune toate eforturile, pentru a asigura securitatea datelor trimise.
 • Utilizatorul are posibilitatea de a incheia in orice moment utilizarea serviciilor prestate pe cale electronica;
 • Utilizatorul are posibilitatea in orice moment de a detecta si corecta erorile sale aparute la introducerea datelor.

4. Reguli privind incheierea contractelor de asigurare
4.1 Activitati legate de incheierea contractului
4.1.1 Contractul de asigurare este incheiat in baza:

 • prezentelor Termene si Conditii;
 • cererea de oferta a Utilizatorului;
 • ofertele TITAN BROKER adresate Utilizatorului.

4.1.2 Utilizatorul, prin acceptarea prezentilor termeni si conditii, imputerniceste pe SC Titan Broker de Asigurare SRL sa il reprezinte in relatia cu companiile de asigurare, respectiv sa solicite oferte de asigurare si sa solicite emiterea politelor de asigurare.
4.1.3 Utilizatorul va completa formularul pentru cererea de oferta prin alegerea optiunii “Transmite”. In baza informatiilor oferite de Utilizator, sistemul efectueaza calculul primelor de asigurare de la companiile de asigurari cu care TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL are contracte de mandat incheiate si care ofera serviciul de webservice pentru produsul solicitat de Utilizator.
4.1.4 Daca Utilizatorului ii convine suma primei calculata de sistem, Utilizatorul alege varianta de plata a primei.
4.1.5 In cadrul cererii de oferta Utilizatorul este obligat sa declare urmatoarele:

 • cunoasterea si acceptarea Termenilor si Conditiilor;
 • datele completate sunt corecte si conforme cu realitatea. Orice declaratie neadevarata poate duce la anularea politei de asigurare de catre compania de asigurare. Utilizatorul este pe deplin raspunzator de toate daunele generate prin aceasta actiune companiei de asigurare sau TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL;
 • acordul pentru procesarea datelor personale ale Utilizatorului in scopul elaborarii ofertelor solicitate.

4.1.6 Sistemul informatic TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL analizeaza cererea de oferta a Utilizatorului si pregateste oferta de asigurare, ce include date despre contractul de asigurare precum si informatii privind valoarea si modalitatea de plata a primei de asigurare.
4.1.7 Incheierea contractului de asigurare are loc in data intrarii in contul bancar indicat a primei de asigurare sau a primei rate, a platii catre curierul rapid agreat de TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL, ori in momentul confirmarii platii (pentru plata online).

4.2 Costuri legate de incheierea contractului
Utilizatorul nu va suporta costuri suplimentare legate de incheierea contractului de asigurare, in afara de prima de asigurare, care se plateste in lei.

4.3 Modalitatea de plata
4.3.1 Utilizatorul completeaza formularul din aplicatie si alege modalitatea de plata a primei de asigurare.
4.3.2 Pentru efectuarea platii utilizatorul primeste un decont de prime in format electronic urmand ca documentul de incasare sa fie eliberat de catre procesatorul de plati online, sau de catre curier pentru cazurile de plata la livrare;
4.3.3 Utilizatorul poate alege urmatoarele forme de plata pentru asigurare:

 • realizarea platii online,
 • realizarea platii offline: plata cu numerar la livrare sau numerar la sediul TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL, transfer bancar sau card, respectand instructiunile tiparite in decontul de prime, cu mentiunea ca, plata primei trebuie sa aiba loc inainte de data scadenta specificata in decontul de prime, in caz contrar polita se anuleaza si prima nu poate fi achitata.

4.4 Confirmarea privind incheierea contractului
4.4.1 TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL confirma incheierea contractului de asigurarea prin informatia corespunzatoare afisata pe pagina de internet dupa efectuarea platii, in conformitate cu pct. 4. Polita devine activa dupa achitarea primei si contabilizarea platii in contul TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL.

4.4.2 Dupa incheierea contractului de asigurare, TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL trimite prin curier documentul politei de asigurare, la adresa indicata de Asigurat. In cazul asigurarii obligatorii RCA, pana la data primirii prin posta a politei, Asiguratul se poate folosi de copia electronica a politei impreuna cu dovada de plata a primei de asigurare sau a primei rate.

5. Renuntarea Utilizatorului la contractul de asigurare
5.1 Conditiile si obligatiile partilor in cazul incheierea contractelor la distanta sunt reglementate de  Ordonanta nr. 130/2000 priving regimul juridic al contractelor la distanta. Conform art. 7  pct. 1 al acestei ordonante Consumatorul are dreptul de a denunta unilateral contractul la distanta, in termen de 10 zile lucratoare, fara penalitati si fara invocarea vreunui motiv. Insa in conformitate cu prevederile art. 6 lit. a stabilesc faptul ca aceasta ordonanta nu se aplica in cazul contractelor privind servicii de investitii, operatiuni de asigurare si reasigurare, servicii bancare, operatiuni legate de fondul de pensii, operatiuni de bursa;
5.2 Utilizatorul aplicatiei de mobil TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL, ce a achizitionat o asigurare are dreptul, in calitate de asigurat, de a rezilia unilateral contractul de asigurare a locuintei, a asigurarii casco sau rca, in cazul instrainarii bunului asigurat. Restituirea se va face conform conditiilor generale de asigurare specifice companiei de asigurari la care a fost incheiata asigurarea de locuinta, asigurarea casco sau rca. In cazul in care s-au inregistrat/avizat daune inainte de reziliere, primele de asigurare pentru perioada ramasa pana la expirare nu se mai restituie iar primele neachitate trebuie achitate.
5.3 Asiguratul nu are dreptul de a renunta la contractul de asigurare in cazul contractelor de asigurare pentru calatorie in strainatate.

6. Protectia datelor personale - GDPR
Prelucrarea Datelor se va face de catre TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL, cu sediul social in Str. Siderurgistilor nr. 15, Bl. SD10B, scara 2, parter, Galati, telefon 0336/425.634, e-mail: office@titanbroker.ro, avand cod unic de inregistrare 25906272, in calitate de operator.

TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL nu va prelucra datele personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii scopului mai jos mentionat, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate a datelor.

Scopul colectarii datelor cu caracter personal este:

 1. prestarea serviciilor de asigurare (consultanta, ofertarea si emiterea politelor de asigurare, gestionarea contractelor de asigurare/politelor, solutionarea daunelor);
 2. efectuarea de profiluri si luarea deciziilor automate pentru evaluarea riscurilor asigurate si calculul primelor de asigurare; activitatea este necesara doar in cazul incheierii anumitor categorii de contracte de asigurare, prin raportare la suma asigurata;
 3. marketing, pentru informarea si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite (transmiterea de stiri, promotii, produse noi);
 4. solutionarea potentialelor litigii, deferite instantelor (de drept comun sau arbitrale, din tara sau strainatate);
 5. solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor din partea clientilor;
 6. identificarea clientilor, efectuarea de verificari de integritate si detectarea si prevenirea potentialelor fraude;
 7. comunicari sau raportari catre autoritatile, institutiile sau agentiile de stat sau guvernamentale abilitate;
 8. recuperarea creantelor;
 9. raportari interne, analize statistice;

TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL va prelucra date personale constand, dar fara a se limita la, nume, prenume, cod numeric personal, carte de identitate, permis de conducere, semnatura, adresa de contact, localizare, IP, varsta, telefon, e-mail.
Pentru indeplinirea scopului specificat mai sus sunteti obligat (a) sa furnizati datele complete, actualizate si corecte. Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea initierii/derularii unei relatii contractuale, imposibilitatea indeplinirii obligatiilor legale incidente si a realizarii intereselor legitime ale TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL  si ale dvs.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni, care se efectueaza asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate.

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: persoanele fizice asigurate sau reprezentantii legali/imputerniciti, reprezentantii TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL, societati de asigurare-reasigurare, societati bancare, societati de furnizare si prestari servicii, companii de recuperare creante, autoritati judecatoresti, autoritati publice centrale si locale, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), etc.

Confidentialitatea datelor dvs. personale va fi asigurata de catre TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL si nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezenta nota.

In vederea realizarii scopului mentionat, TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL va prelucra datele dvs. cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a contractului, pana in momentul in care dvs., sau reprezentantii dvs. legali, veti manifesta dreptul de opozitie/ de stergere.

Ulterior incheierii operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate, daca dvs. sau reprezentantul dvs. legal nu va manifestati dreptul de opozitie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de catre TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL pe durata de timp prevazuta in procedurile interne si/sau vor fi distruse.

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiati de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul decizional individual automatizat. Totodata dvs. aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa Responsabilului de protectia datelor din cadrul TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de e-mail: dpo@titanbroker.ro sau la urmatoarea adresa de corespondenta: Str. Siderurgistilor nr. 15, Bl. SD10B, scara 2, parter, Galati.

De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara. 

7. Reclamatiile
7.1 Reclamatiile referitoare la functionarea aplicatiei de mobil pot fi transmise folosind formularul aflat pe pagina de internet www.titanbroker.ro, accesibil la sectiunea de “Petitii” sau de asemenea in scris la adresa mentionata mai sus.
7.2 Reclamatia depusa corespunzator trebuie sa contina cel putin urmatoarele date: informatii privind Utilizatorul, prenumele si numele acestuia, e-mail-lul, adresa de corespondenta precum si descrierea problemei, la care se refera reclamatia.
7.3 Privind rezultatul analizei reclamatiei, TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL instiinteaza neintarziat depunatorul reclamatiei prin intermediul postei electronice pe adresa de e-mail oferita de Utilizator. Reclamatiile vor fi analizate in termen de 30 de zile de la data primirii acestora de catre TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL.

8. Limba
Limba intrebuintata in relatiile dintre Utilizator, Asigurator si TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL este limba romana.

9. Dreptul de autor si materiale incluse pe pagini
9.1 Dreptul de autor pentru pagina de internet, aplicatia de mobil, informatiile si materialele incluse in aceasta precum si sistemele acesteia sunt proprietatea TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL. Folosirea paginii www.titanbroker.ro, a informatiilor si/sau o parte a acestora de catre terte persoane necesita acordul in prealabil al TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL.
9.2 Informatiile si parti ale informatiilor incluse pe aceste pagini sunt supuse modificarilor. TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL isi rezerva dreptul de a edita informatiile sau parti ale informatiilor incluse pe aceste pagini fara instiintarea in prealabil a Utilizatorilor.

10. Modificari
10.1 Prezentele Termeni si Conditii sunt in vigoare din data de 01.10.2017.
Acestea, cat si modificarile acestuia sunt accesibile Utilizatorului prin accesarea aplicatiei de mobil/www.titanbroker.ro.
10.2 TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL are dreptul la modificarea unilaterala a prevederilor din prezentele Termeni si Conditii. Modificarile intra in vigoare din momentul punerii la dispozitie a textului Termenilor si Conditiilor in aplicatia de mobil/www.titanbroker.ro impreuna cu marcarea numerica a urmatoarei versiuni a regulamentului. Folosirea de catre Utilizatori a paginii de internet/ aplicatiei de mobil dupa introducerea acestor schimbari este echivalenta cu exprimarea acceptului de catre acestia precum si intelegerea acestora.
10.3 In cazul discrepantelor dintre Termeni si Conditii si conditiile generale de asigurare, prioritate au conditiile generale de asigurare, cu respectarea prevederilor referitoare la incheierea si dreptul de a renunta la contract.
10.4 Conditia beneficierii de serviciile oferite prin folosirea paginii de internet www.titanbroker.ro, respectiv a aplicatiei de mobil este acceptarea hotararilor prezentului Regulament.

11 . Responsabilitate
11.1 TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL nu raspunde pentru nici o paguba (directa sau indirecta) adusa dvs. sau oricarei alte parti, referitoare la utilizarea acestui site si a informatiilor pe care acesta le cuprinde – de catre dvs. sau alta persoana – sau orice alte pagube sau vatamari cauzate de erori, omisiuni, defectiuni, intarzieri sau intreruperi in operare sau transmitere, caderi de linie, virusi sau orice alti factori similari.
11.2 Chiar daca a luat toate masurile pentru ca informatia prezentata pe acest site sa fie exacta si corecta TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL nu poate fi raspunzatoare de inexactitati care pot aparea in completarea formularelor din site. Utilizatorii sunt responsabili pentru evaluarea exactitatii, completitudinii si utilitatii informatiilor furnizate in cadrul formularelor disponibile pe acest site.
11.3 Orice link-uri catre alte site-uri sunt oferite numai in scopul unei accesibilitati sporite a informatiilor, iar TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL nu isi asuma nici o responsabilitate sau raspundere pentru continutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.

12. Disponibilitatea produselor de asigurare
Produsele si serviciile mentionate in cadrul acestui site sunt disponibile, numai in Romania, cetatenilor romani, persoanelor cu rezidenta permanenta in Romania sau persoanelor straine cu rezidenta in Romania. Preturile si celelalte informatii pot constitui subiect de modificari fara notificare.

13. Securitatea datelor
Prin navigarea pe site-ul www.titanbroker.ro sau accesarea aplicatiei de mobil, TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL poate inregistra numai informatii sau date personale oferite in mod voluntar.
Prin “date personale” se denumesc datele unice individuale, referitoare la nume, adresa, Cod Numeric Personal sau numar de telefon. Periodic, este posibil sa va solicitam prin site-ul nostru/aplicatia de mobil informatii personale pentru a va putea trimite materialele solicitate, a va raspunde la intrebari sau pentru a va putea oferi un produs/serviciu de asigurare.
Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site/aplicatiei de mobil, dvs. oferiti companiei noastre acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul site-ului nostru. TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.
Conform conditiilor legale privind  protectia datelor cu caracter personal, nu vom dezvalui fara autorizare nici o informatie referitoare la clientii nostri. Pe baza consimtamantului expres si neechivoc si numai in limitele legislatiei in vigoare, in scopul de a raspunde solicitarilor dvs. prin oferirea de noi produse/servicii, este posibil sa oferim astfel de informatii catre terti (ex: furnizori de servicii de marketing, alti furnizori de servicii; agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor, atunci cand legislatia specifica prevede acest lucru; alte companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piata a produselor si serviciilor noastre)
TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL a dezvoltat masuri administrative, fizice si tehnice pentru protejarea informatiilor stocate pe site/aplicatie de mobil, dar nu accepta nici o responsabilitate sau raspundere privind securitatea datelor.
Pentru protejarea informatiilor personale, TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL utilizeaza tehnologii de encriptare pentru anumite tipuri de transmisii coordonate prin acest site/aplicatie mobil. Chiar daca oferim aceste tehnologii alaturi de alte masuri de protectie a informatiilor confidentiale si asiguram securitatea corespunzatoare, nu garantam ca informatiile transmise prin Internet sunt securizate, sau ca aceste transmisii nu vor fi intarziate, intrerupte, interceptate sau nu vor prezenta erori, din motive care nu tin de TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL.


Membru UNSICAR

Sediul central: Str. Siderurgistilor nr. 15, Bl. SD10B, scara 2, parter, Galati

Mobil: 0758.110.470, Tel./Fax: 0336/425.634, E-mail: office@titanbroker.ro, Website: www.titanbroker.ro

Cod Unic de Inregistrare: 25906272, Numar inmatriculare: J17/902/2009

TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL are calitatea de Operator de date cu caracter personal inregistrat cu nr. 25099 de catre A.N.S.P.D.C.P., conform cerintelor Legii nr. 677/2001

Numar inmatriculare in Registrul Brokerilor: RBK-589

 

Registre

Acces Web Mail

Acces platforma asigurari


free web stats