Asigurarea de Garantii


Un contract de asigurare de garantie (cautiune) este un contract prin care asiguratorul ii garanteaza beneficiarului ca o terta parte – principalul - se va achita de obligatiile sale contractuale sau juridice.

Cadrul legislativ:

 • Hotararea Guvernului nr. 834/2009, garantiile emise de asiguratori sunt mentionate expres ca forme de garantie acceptate de organismele publice pentru participarea la atribuirea contractelor in sistemul de achizitii publice de bunuri si servicii, alaturi de scrisorile de garantie bancara;
 • Hotararea Guvernului nr. 636 din 22 iunie 2011 (Publicata in M.Of 443/24.06.2011) pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea actiunilor si categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor si limitelor pentru efectuarea de plati in avans din fonduri publice;

Cui se adreseaza produsul:

 • Societati de constructii;
 • Societati de proiectare;
 • Societati de consultanta;
 • Companii ce ofera servicii de publicitate;
 • Furnizori de echipamente, utilaje etc.

Beneficii:

 • Pentru Contractant:
  • Financiare: Capital de lucru la dispozitie; nu se blocheaza fonduri;
  • Parteneriat pe termen lung: Siguranta in luarea deciziei de a participa la o achizitie publica / lucrare / planificare;
 • Pentru Beneficiar: Siguranta oferita prin polita de asigurare;

Conditii de emitere a garantiilor:
Alternativa la garantiile bancare sunt echivalente cu angajamentele de plata bancare. Emiterea garantiilor se face numai in conditii de riscuri minime si dupa o analiza echivalenta cu analiza riscului de creditare.

Conditii de emitere sunt:

 • bonitatea/ solvabilitatea societatii garantate (asiguratul);
 • capacitatea acesteia de buna executie a contractului pentru care se solicita bond-ul;

Riscuri acoperite:
Polita de asigurare acopera riscurile care decurg din neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce ii revin asiguratului in relatia cu tertii/ beneficiarii (persoana juridica cu care asiguratul a incheiat un contract), respectiv pagubele provocate beneficiarilor din culpa asiguratului, pe care acesta nu le poate acoperi la data solicitarii de plata transmisa de catre beneficiari.

Principalele tipuri de garantii:

Garantii pentru participare la licitatii (Bid Bonds) – ii confera beneficiarului siguranta ca participantii la licitatie au capacitatea de a incheia contractul de prestari servicii, la pretul propus in documentele de licitatie

Garantii de restituire a avansului (Advance Payment Bonds) - garanteaza restituirea de catre debitor a sumelor pe care creditorul le-a platit sub forma de avans pentru prestarea serviciilor sau achizitionarea unor produse

Garantii de buna executie a contractului (Performance Bonds) – acopera eventualele daune ce ar putea sa apara ca urmare a neindeplinirii obligatiilor de catre debitor, conform termenilor si conditiilor din contractul de baza

Garantii pentru lucrari/servicii de intretinere (Maintenance Bonds) - garanteaza Beneficiarului remedierea oricaror defectiuni sau vicii la lucrarea executata, aparute in perioada de garantie post-executie (perioada de intretinere / mentenanta), conform prevederilor contractului de baza.

Documente necesare analizei in vederea subscrierii:

 • Cererea chestionar (se descarca, se completeaza cererea chestionar si se trimite la adresa de e-mail: office@titanbroker.ro)
 • Prezentarea companiei
 • Lista lucrarilor finalizate si in curs de derulare care sa reflecte experienta in domeniu
 • Documetele contabile: bilanturile pe ultimii 2 ani, balanta pe ultima luna si/sau pe luna decembrie a anului care tocmai s-a incheiat, contul de profit si pierderi
 • Caietul de sarcini / Fisa de date – pentru garantie pentru participare la licitatie
 • Contractul de prestari servicii – pentru garantie de buna executie sau de mentenanta
 • Grafic de executie
 • Procesul verbal de receptie pentru o lucrare finalizata
 • Garantii colaterale la dispozitia asiguratorului:
  • Fila cec (Legea nr 59/1934 actualizata la 09/05/2009)
  • Bilet la ordin (Legea nr 58/1934 actualizata la 17/05/2009)
  • Alte garantii lichidizabile

Produse Complementare:

 • Asigurari de Constructii Montaj si Raspunderea Constructorului
 • Asigurari de Utilaje si Echipamente
 • Asigurari de Raspundere a Managerilor
 • Asigurari de Raspundere Civila a Prestatorilor de Servicii
Membru UNSICAR

Sediul central: Str. Siderurgistilor nr. 15, Bl. SD10B, scara 2, parter, Galati

Mobil: 0758.110.470, Tel./Fax: 0336/425.634, E-mail: office@titanbroker.ro, Website: www.titanbroker.ro

Cod Unic de Inregistrare: 25906272, Numar inmatriculare: J17/902/2009

TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL are calitatea de Operator de date cu caracter personal inregistrat cu nr. 25099 de catre A.N.S.P.D.C.P., conform cerintelor Legii nr. 677/2001

Numar inmatriculare in Registrul Brokerilor: RBK-589

 

Registre

Acces Web Mail

Acces platforma asigurari


free web stats