Procedura EuroinsOFERTARE RCA CU 60 DE ZILE INAINTE

Termenul maxim de intrare in vigoare pentru contractele RCA s-a dublat, din data de 21 august 2023, de la 30 de zile, la 60 de zile, odata cu publicatea actului normativ in Monitorul Oficial. Scopul modificarii este de a facilita incheierea contractelor si pentru a raspunde unei cereri crescute de polite RCA in piata.
Astfel, la articolul 13 din Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 20/2017 privind asigurarile auto din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 624 din 1 august 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (12) se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(12) Asiguratorii RCA incheie contracte RCA a caror valabilitate incepe la cel mult 60 de zile dupa data emiterii acestora."

PRELUNGIRE VALABILITATE ASIGURARE RCA EUROINS

Prin adoptarea de către Guvernul României a OUG 71/01.09.2023, contractele de asigurare emise de către societatea Euroins Asigurare-Reasigurare SA vor rămâne valabile, potrivit legii, până la data de 7 decembrie 2023 pentru asigurări generale, respectiv 5 februarie 2024 – pentru asigurări de garanții (Clasa 15). Pentru mai multe detalii click aici.

PROCEDURI DE REZILIERE POLITE, RETUR DE PRIMA SI DESCHIDERE DOSARE DAUNA

Având în vedere recentele evenimente petrecute pe piața de asigurări, precum și impactul acestora asupra asiguraților / pagubiților societății EUROINS, cât și asupra activității FGA în perioada imediat următoare, vă informăm cu privire la procedurile de reziliere polițe, deschidere dosare de daună și returul de prima.

In acest sens va transmit urmatoarea informare:
FGA poate primi cereri de deschidere a dosarelor de daună, din partea potențialilor creditori de asigurare ai societăţii EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Astfel, începând de la data publicării deciziei ASF în MO, FGA poate proceda, la cererea oricărei persoane care invocă un drept de creanță împotriva Societăţii EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A., la deschiderea dosarelor de daună. Cererea de deschidere a dosarului de daună (Anexa 7) se completeză în situația în care pentru un eveniment asigurat acoperit de o poliță de asigurare în vigoare, nu a fost deschis un dosar de daună de către societatea EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A..

FGA recomandă transmiterea documentelor Online, pe portalurile dedicate

Deschidere dosare daună: Formular Daune – www.fgaromania.ro

FGA poate primi cereri de plată, din partea potențialilor creditori de asigurare ai Societăţii EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A.      
Potrivit legii, tot de la data publicării deciziei ASF în Monitorul Oficial al României,  creditorii de asigurări ai Societăţii EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A. pot depune cereri de plată la FGA (Anexa nr 10) sau cereri de restituire primă (Anexa nr 9). Cererile de plată se pot depune până la maximum 90 de zile de la rămânerea definitivă a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment. Pentru creanţele de asigurări născute ulterior rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de deschidere a procedurii de faliment, cererile de plată pot fi depuse în maximum 90 de zile de la data naşterii dreptului de creanţă al creditorului de asigurări.

Cereri de plată privind acordarea despăgubirilor(Anexa 10): Cerere de plată privind acordarea despăgubirilor/ indemnizațiilor – www.fgaromania.ro
Cereri de plată privind restituirea diferentei de primă: Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă – www.fgaromania.ro

Clarificări referitoare la procedura de denunțare a contractelor de asigurare încheiate la Societatea EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Contractele de asigurare încheiate cu Societatea EUROINS Romania Asigurare Reasigurare S.A rămân valabile până la expirare, dacă nu intervine una dintre următoarele situații:
            - titularul poliței denunță contractul de asigurare
            - se împlinește termenul legal de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii falimentului, moment în care polițele de asigurare încetează de drept.
            - lichidatorul judiciar numit de instanță odată cu deschiderea în instanță a procedurii falimentului denunță polițele de asigurare, cu informarea prealabilă a asiguratului.
În privința încheierii unui alt contract de asigurare, la un alt asigurător, acest proces ar trebui derulat în paralel cu acțiunea de denunțare a poliței de asigurare încheiate la asigurătorul aflat în insolvență/faliment.

Pași de făcut pentru denunțarea polițelor:

 • Denunțarea contractelor de asigurare încheiate cu Societatea Euroins Romania Asigurare Reasigurare S.A. se face prin transmiterea notificării de reziliere la Euroins. Emailul cu solicitarea de denuntare trebuie sa contina obligatoriu serie si numar polita de asigurare, copie CI/BI sau copie CI/BI si imputernicire in cazul asiguratilor persoane juridice și se transmite pe adresa de e-mail dedicată: reziliere@euroins.ro.
 • Transmiteți la FGA, o cerere de restituire-Anexa 9, completând online formularul dedicat, pe site-ul FGA: Cerere de plată privind acordarea restituirii de primă – www.fgaromania.ro
 • Solicitarea dvs trebuie să fie însoțită de următoarele documente:
  • Împuternicire / Procură, dacă este cazul;
  • Copie act identitate
  • Copie poliță de asigurare;
  • Copie dovada plății primelor de asigurare, în cazul plății primelor în rate                             
  • Dovada denunțării contractului de asigurare înregistrată / transmisă la asigurător;

FGA va înregistra cererile de plată și le va analiza în ordinea primirii și înregistrării.
Fondul de garantare a asiguraților va prelua evidențele complete ale dosarelor de daună, precum și evidențele tehnico-operative și contabile aferente acestora, în termen de 30 de zile de la data retragerii autorizației de funcționare a societății. După preluarea acestora, FGA va proceda la publicarea listelor potențialilor creditori de asigurare.      
Instrumentarea de către Fond a cererilor de plată se va face după preluarea evidențelor complete ale dosarelor de daună precum și a evidențelor tehnico-operative și contabile.
Potrivit legii, art. 13 alin. (1) din Legea nr. 213/2015, FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilităţile sale către creditorii de asigurări, în termen de 60 de zile de la data publicării în MO al României a deciziei ASF de retragere a autorizației de funcționare. Plata despăgubirilor se va face în limita a 500.000 lei pentru o creanță de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat de asigurătorul aflat în insolvență.

Membru UNSICAR

Sediul central: Str. Siderurgistilor nr. 15, Bl. SD10B, scara 2, parter, Galati

Mobil: 0758.110.470, Tel./Fax: 0336/425.634, E-mail: office@titanbroker.ro, Website: www.titanbroker.ro

Cod Unic de Inregistrare: 25906272, Numar inmatriculare: J17/902/2009

TITAN BROKER DE ASIGURARE SRL are calitatea de Operator de date cu caracter personal inregistrat cu nr. 25099 de catre A.N.S.P.D.C.P., conform cerintelor Legii nr. 677/2001

Numar inmatriculare in Registrul Brokerilor: RBK-589

 

Registre

Acces Web Mail

Acces platforma asigurari


free web stats